EXFILCAT 2018

3 de gener de 2017

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

Dia 4 de febrer de 2017, a les 17 hores.
Sala d'actes dels Edificis Trade
(Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 94)

Ordre del dia:
-Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior assemblea anual
-Informe-memòria anual d'activitats de Secretaria i Presidència
-Estat de comptes
-Torn obert de paraules