Montserrat

Montserrat

8 de maig de 2016

49a Exposició filatèlica, numismàtica organitzada per Finusgab a Barcelona