Park Güell

Park Güell

8 de maig de 2016

49a Exposició filatèlica, numismàtica organitzada per Finusgab a Barcelona