Montserrat

Montserrat

24 de maig de 2015

Concentració de col·leccionistes de Coca Cola a Terrassa