EXFILCAT 2018

4 de novembre de 2013

Nota de la secretaria de la Federació a les entitats federades: Memòria 2013

Benvolgut president, benvolguda presidenta,

Com cada any, arribades aquestes dates en què la majoría de vosaltres heu conclòs les vostres activitats anuals, us demanem que ens trameteu la Memòria d'activitats de la vostra entitat; aquesta, de manera succinta ,ha de resumir les esmentades activitats i ha de ser feta en català, per a la FECAFIL i en castellà, per a la FESOFI; recordeu que l'heu de trametre a la secretaria de la Federació Catalana, abans del dia 31 de desembre de 2013.

Cordialment,

Pere Martí i Guasch, secretari
Sant Feliu de Llobregat, 4 de novembre de 2013
**** 

PS. Les entitats que disposeu de correu electrònic, no rebreu aquesta carta per correu postal i/o ordinari, d'aquesta manera estalviarem despeses d'enviament, segons les orientacions rebudes des de la FESOFI; només  la rebran les entitats que encara no disposin de correu electrònic i aquells c/e retornats a la Secretaria.

Avançaríem bastant si totes les entitats federades trametéssin la seva Memòria adjuntant-la en un document pdf.