Montserrat

Montserrat

29 d’octubre de 2012

Colecciona Barcelona. Saló del segell, la moneda i el col·leccionisme

Colecciona Barcelona

Fira de Barcelona
Recinte Montjuïc
9-11 novembre 2012
Palau 1Entrada gratuïta per a tots els col·leccionistes que pertanyin a entitats federades, amb possessió de la Targeta de FESOFI de l'any en curs