Montserrat

Montserrat

21 de setembre de 2012

Algunes imatges de l'exposició filatèlica de Sant Feliu de Guíxols

Sobres oficials amb el mata-segells especial de l'exposició

Mata-segells especial dedicat al "Festival de la Porta Ferrada"

Estafeta temporal de correus amb el mata-segells especial (a l'esquerra, Emili Vila,
president de l'AFC de SFG, al seu costat, l'oficial de Correus)

Parlament dia inauguració oficial, a càrrec d'Emili Vila, president de l'AFC