La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

31 d’agost del 2012

Nou número de la publicació "Correo Polar" de la SEFP

Edita: Sociedad Española de Filatelia Polar
Núm. 33 - Jul/Des. 2012
Direcció: Joan B. Beltrán

(Agraim la vostra atenció envers la nostra Federació)