Montserrat

Montserrat

15 de novembre de 2011

Recordatori: Memòria d'activitats de les entitats federades

Si heu acabat les vostres activitats anuals, feu-nos arribar a la Secretaria d'aquesta Federació, la vostra "Memòria anual". Us recordem que el termini màxim de recepció és el 31 de desembre d'enguany.