La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

10 de setembre del 2010

Informació dels companys de les Illes Balears


Els companys de les Illes Balears ens informen de la creació de 2 nous blocs:
El que ha fet l'Andreu Carles López i Seguí, president del Grup Filatèlic i del col·leccionisme de Palma de Mallorca; aquesta és la seva adreça: http://tracalics.blogspot.com/
I un altre, dedicat als segells personalitzats "TU SELLO" de les Illes Balears, aquest realitzat per Francisco Morro Martí. Aquesta és la seva adreça: http://sellospersonalizadostusellobaleares.blogspot.com/
Felicitem als companys de les Illes Balears per aquesta bona iniciativa.
***
Los compañeross de las Illes Balears nos informan de la creación de 2 nuevos blogs:
El que ha hecho Andreu Carles López i Seguí, presidente del Grup Filatèlic i del col·leccionisme de Palma de Mallorca; esta es su dirección:
http://tracalics.blogspot.com/
Y otro, dedicado a los sellos personalizados "TU SELLO" de las Illes Balears, éste realitzado por Francisco Morro Martí. Esta es su dirección: http://sellospersonalizadostusellobaleares.blogspot.com/
Felicitamos a los compañeros de las Illes Balears por esta buena iniciativa.