EXFILCAT 2018

23 de gener de 2010

Darrera publicació de la "Sociedad Española de Filatelia Polar"Correo Polar
Vol. 2
Número 31
Període: Juliol/Desembre 2009
Edita:
Sociedad Española de Filatelia Polar
Apartat de correus, 7
43530 Alcanar (Tarragona)
Dirigeix: Joan Bta. Beltrán