EXFILCAT 2018

10 d’agost de 2008

Publicacions filatelico-numismàtiques rebudes a la secretaria de la FECAFIL

Número 1. Juny de 2008.
Revista de l'Associació Numismàtica i filatèlica Xúquer (Sueca,València)

Número 28. Gener-Juny de 2008
Publicació de la Sociedad Española de Filatelia Polar
***
A totes dues entitats, moltes gràcies per la seva tramesa.