Montserrat

Montserrat

6 d’agost de 2007

Activitats de l'Associació Filtèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí (Girona)Butlletí núm. 50 (període abril/juny 2007)/Boletín núm. 50 (período abril/junio 2007)
***
L'Associació filatèlica i numismàtica de Torroella de Montgrí ens confirma l'organització d'una Mostra de col·leccionisme que s'ubicarà a la capella de Sant Antoni dels dies 9 al 19 de novembre pròxims. També tenen previst dur a terme la ja tradicional EXPOFIL Sant Andreu, del 23 de novembre fins al 2 de desembre.
***
La Associació filatèlica i numismàtica de Torroella de Montgrí nos confirma la organización de una Mostra de coleccionismo que se ubicará en la capilla de San Antonio los dias 9 al 19 de noviembre próximos. También tienen previsto realizar la ya tradicional EXPOFIL Sant Andreu, del 23 de noviembre hasta al 2 de diciembre.