Montserrat

Montserrat

25 de juny de 2007

Notícies de la 50a EXFILGRAMENET

El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Santa Coloma de Gramenet ens informa de l'organització de la 50a EXFILGRAMENET, que tindrà lloc al Museu Torre Balldovina, del 5 al 14 d'octubre de 2007. El motiu del mata-segells especial d'aquest certamen serà "Santa Coloma Ciutat Pubilla de la Sardana 2007".

Prèviament a l'exposició, durant els dies 1 al 29 de setembre, el Museu Torre Balldovina homenatjarà al Cercle Filatèlic local, per la seva constància en la realització de les seves exposicions filatèliques (n'han celebrat quasi la meitat en aquestes dependències municipals).
**
El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Santa Coloma de Gramenet nos informa de la organización de la 50a EXFILGRAMENET, que tendrá lugar en el Museu Torre Balldovina, del 5 al 14 de octubre de 2007. El motivo del matasellos especial de este certamen será "Santa Coloma Ciutat Pubilla de la Sardana 2007".
Previamente a la exposición, durante los dias 1 al 29 de setembre, el Museu Torre Balldovina homenajeará al Cercle Filatèlic local, por su constancia en la realización de sus exposiciones filatélicas (han celebrado casi la mitad en estas dependencias municipals).